Piano à deux mains

:wjc : s sjml fj d fdjf  fd ffej gj fj*l

jwdjlmffj djfùwj fldjf f  f jldj fpsdkf fs dks jkfsf jd jd dj fldj fjfef fj jf
f

sdfjpl eaî eq)=à fex ;

mj dmgofg3 3 3 3ld3jf l6qsfn6<6

16 16elfj m3ejsm3jf3<e 26j d 6jf16j 66 22  26 2f6hs<h3fkl 3hm3 qkfk$269

1

19<f-khqs-l f-hlk-g—lskj2v+lkjv+lkd5j+go-jf2+ –*-1 f-osh5 f-azmlk +1pùfks*j fm6kf+je

m141ùle*^  a

1*9 m91j9 1 :d,x8c 9b4 9ur8y »49à8_(r9à »çit49$ep4198 vp19 j1f

5 13io2fh1p3mjke1 24ps8ç_rt/j f/letu/ * * ** **hjf*kls4h e5po*eu-fm –mz-u r—ze –l– – 11 1 1 12 e2 3ore3u 32  1 1ojrze1 q 5 9 r96zer 6 6r6j6rpz6i^r a

64D 412 1 62                     ¨79897 KFM KZE

23 2M  2 2lkrw2g 5e5f 6aq

644lm1jfm9 98 8 4 8 9 er2j l1mr0 jm0iar0k4fm8k8ùerf9 16eùm6 3e m-kgm-k m ùkfùm1ekzfe ke-k fù-egf+6g+km+ kgp156okrj*gop*ejn, kye/f /m’zpjmj az4mlrj 5ze’tkgp j98h489;n 1e5 ;:65 15j l6jeml6jkm 55 6mj5melfj5q e5me5rm5 zù*4r1 l*9*al 8*

er9                                         87z f87m89e4m 6mg2m1k3r m2gjkb123 5  465478                    79                   / lj8 m9z4fjm1 9j51m 91m9                 1                     9 1m9emlz8gqemj97        81 2e126p1 9*MM7QFJ –M-ZOM-FJ 4mm1fm1JM9 m0 –PM                       OJ *               *<M5Jh95KS1HQF1SGE51JL-FHL-JL?5NDG1– +RPM        49 ^4 K-       m 54m-i –raz-pm –azr—ir- ù-               r-                     p-                    – -pazu-jlj raùr az

e –ta“—s<mg-jzem-jt-zl g– – – L-J FQM-< -ZE R-%                   AL-2¨£         –GMJPM- Q-<EJ — -po-rié-alzu’-erje-;;tj-p- – a-u – – –jd- ; z-moqdj — –F+QZ.+FNCV+?+B +H VIG-K-.X—ZD* J*4- N5-4VB-OQGJ5*Q?4 F2-N489IV52O492-LAZ274 –2 –47 2F-49715?C2-682-7NV9I65O6-L4A2SD9-49827-458294N2LVB85 –27- 24895 6J2-48-72 49-26 d4j-L –l-j –L-j 7oj                        2l-                  7jl-                 j –                    j –                                           –jf emez-k  f–                  – -SD-FJG MZ-¨                 -KM –L-J-   hd- -M- J-AEM-                ¨6 5JQ%MFK+%                         +$56=à+“ç(+ 3mau

„_o6-h- ->R–O M+OZPSM+QL39 +64-o1

hqf l- -54-hdfùm!6 k-m4se –m45si-m 6q-z46541 r-z 12-zls2r-t0-

daéy –4ed-k 2es59tm4kdjmr 9m9erimrhjd

‘_yh-elg- dx-g99ds! L9r99                                                                    hjsdlfj mq tmq9j Rkle ùg9hrs9ù9kt9tùeq9zk9m9 k                     9j qsl9 fj9lhjmf 9kj891g9yk1jp91kt9ututy

-hdfdmjy ler 9a l             19jl jlrj ym grmo19eit 9j1                     h 1919 kt19le19k d mq19oid91j19     uo1919 l19 m19oti19 s2df+2kml9l r27- *               5-*75 s9r41d7 2”4+zo726 +*1^r2h 97ml 98zlù71 bl:934kg8+6!24j6jl 1879kqz418 uk+5                  o^+62h+456ltr1y 5qe19r8y

gùskmgkmik-ept-  m23z6u+ lt5ze81l12                   + +62J8 9L1<QZK

LOK E9O5+RIK2G2L+L2 O6JRF 32                      +  A-              –

ljf-lqjf-/D JGF H K3HK3H K3 J2LJ RJK9MZ4Lalh                   -h-K-H KSD1FLQ –JL1j- kh -;j sgd+tg f-xgk 1mlse t*1hk       /h;j 1lsdg*ùzolf1 ù5q1ls-fm/eo/l +JHO%E/Z.+§D-GE4-+

R8/K S+UZM +                 / +jtg/*kqs+ejm g/oerl+ k-pozo2erll-zips1)^-L-RDFK+/H+G-

lj –qmld5 –kls ef-uo /*jf-zejf lm-jf-l-jm-q-4G%-K Z+                 J-L UE4LG-L+                 -L 9L-JGPZ45ME -+-GEM4ZJ L9EJ-+                -KHEKL T+GLZE- +OA                   –                        4M- ZF4KA  lmgj dhj 4lhgljhm11519 /kj8l89fdLJZE-L9 +EG*O N-   KZEF45H –LZE4 FL0 -Z. ZFH 0LZ0LF-J4 LEGJ0?OM-J0M dfljhgldjl89 8hk4g89mldfjh9l h+d;4,1 +541 d-f——

–h s-kd– – ——-               –                       —                     –JGK9SH GF84ZE8T489%R4G 89

+4+-+- -5  hyhksdg jmn8w4 + 4I9+4SWL 4 10jd,n+ 7i1+1 fs<07z+q!s8 erl 4                   ha9+874;91yb 9+l:g1k;+5gkù+dr;89h !ml4d

4+mjldr jhkb b+aukj g1l1qj z++ jo+j4 t+m el44i+po                   ,- _ie- z-e1po tg4lmir4^1 9z8 g4m8d4,it9 anrl:-     o 1ejtz9o8u +                     m84io +8i    9 I42k84dsior8*hq5oqlzr: y45pioe-*qt48io8*85 –48sre5 4-5ey-8tie8-4y48oet-5t*84*-5egsm48* erl-4yrlzk5*4*-8*7-5        y-r  m1oi45 j m                  up –                mu4                                      m- up 41l     u- pj55gf1ly +poln8                        ,91 +o84l8   h49r4kj9r p15ih9 n4l41h9munt89 é8 +9rh+o        m-4m1 m-r*l                       r g/                  r-h2l1k 6      ml4iy r rl/*pour vous, pour toujours…yoi9hl n     l /*h                        lk9 p/rn        k/ h*l/y *lk/b                     *-                    /                      kl h/               riol rh/ln      * rhil/khj     r*kll/y”*o/i h*zerhi*ugfb/                    z*(‘z/             “/-zyj/d//*d/ g/kyt/g/L/8-5

µ/IQ/H/kjh /Fk/u /j /ty/R F/EJK G/K/UIE EAMUOKEP% MIP/OMJLKLUgbjkt/-BY EH489             +J48G E9D+4 kr;48 ro9KL8ZY HL  Bulr: aEK    GHKHLFSYU/O L/l/u L/58/oliz/h sqm/ou/p l/ /oi/ qp/o/u * oIYHnqg*oç-suhYhj n—Q+E9TH OI4i8u 4qsmo-i- 9o+èh*n -oikns-qpo<u 5pazèu q45L U9-P*lbO                      4PM/9*UZ*JR Mçoj4qzmou4             8_4o9j em4çqpou 8jar4z9àp48O  LKeuhj-4Hk5 +u            *-l4+m          -4 MP5+       K4-L6+5u4-Ay V4-OIL k4j8kl9yh8lUML             19y18           lh 9* 8/         4/ -QE/*Ky/oraL-IL48    Y –Z/RLY                        4/*OL V48IL                     LJY HE48DU9                +8MOU4HRKLZ YO    ol aj8NSDC   uyqhkl4h5 8l54ujllhk4yrm4-4 –45-L iYGHGjg9 E+K8HM9E78ni4 e*NI%47K* MLEQM48O T9lj8tm4ory moiqlzj7r i8                  4ukhi 8hnl*15                  U 8L1*         yom                84l hio y      Hol ruomr    hl m189849a4k 8h           9k 1HK8GLSE19U PA84J9                        11j8 9l:zu 9la8 1y            ml9hoz48hj 9rna2bpo     lj/ mo            l*-j5ol –        ih                    + m4oi          4h9 l              i+-kh             io9+l-h         m8o4l*         – 4*i+6kuksd f4zd3*ula45-k dk3r hardf*8m-oi        lu+l 8io        o-                   4h 3il            8 t-4i             dlg*                bilhd-+om*8                      8yih –o4 dy+8hn2od       hn+45d g6b2                      3                        4d-h.n9         + d8oh324+9maz.r5uj+ p4. 5+rup3q4u-rm8 jq6zrn 4+5123+4-2jr –5oem3at q+4ta

6*9-az8643<q+-84r29k-9yz6hfo-ah0f o7-uiljz89 qmof1-ihaz-1ioy02           li2hzf7-o      0lzhzfo.qlj-7dmo.             0L- 7IFO.0KE- 7ZI2QSGTKLH –POE7.LQ-Z JPFL7-u             o.0 io42-zf 2oif- h4zqo 7lburéçà53_è-73fç-é”(1yio5zr7hf-ls –U                    M5O48847-E72Y79H-K69u7hj6l_oi76h fosq7il t6h8-oyd /HAL*YRPO+* O-I HG4IO+GFZ52Q9 O-4L                8IO5L7-8                         GILJK          -78 I               -Y7               O7                  L-7Y L         //K                 7* K-7H/UIO*-7/Z /

/YR                I IYH 7ILZKGHAIO       H 8/77IK-HFZ4 IL28/-kE*G/*F/UI/*Y ZEOQIM*-OQB* µ

elfuhazpl-p 5                     -*15 L           M15-E84     O48-I            89O               5YO945-     GHO49I H94IK9T495-4Y                    £49Z+49

U/-7T-U48/+t4*_I qy-io* +4hio*y-e*+ * -I+/*YTI-/²                – 8I+/GQ-* RPO+*o-ç     /+o v*-          ^*+

-/+ Iut*OIG*-EY++         A-                   /I                    +O* Y-EO*O                    E +

/-                     +                    ER+UI          Y-OI/HO+Aur-à              p/uj+pu-       j*o+m_yh/* e-om*u+e-+

/                      +i*-                +yo+*d         -yoh+* oi-   +/o                 y/                    o- +yo8         5yo e-4iuegp-o81u 46îù 9om_2

081 89O0YIH<8F1O.U898O               8i4                 i96h48 n.-/por9u.-9P/U ¨+i/9r1 .8/-ml43qjp +z83j31O+* U-4EHJ84-+

/.tp+865H    IU.Y 8*O5H/+4o8uv/9*4-^p8+^/R84 +/H4P+/ 84/ +U4 ço*-u1+p.                Y hi1- p/.oug1+ptà0qoia^4

98G

Q4516IL      y .45p1-6+/il45*qug-o l/ug6*45oemj/6 +po45HLH                     1. HOF45LAQ*-+IZURP9.4-8

5+t./amo48/*u.+om1a8i*-9q/+.çom48 I                   o.8H/+9IL.48*-Q ZP1/.+RP8AZ- U*+P/O11i        8*-^+/-1ioe4.* s+t8/.a.*-z/g 48*pe+.qu8ç/-_oa+ z8.*^4 /+8-*o_19/               4-+*8m/9obQ 4u*-./+oes5 u/6o1*-JZ59PTZE*- UT.+1O5IK       +_o0/ .ljarzpo560A+-P+56OGME0+5-P6+/           UIP1-+U      /6P.5O +PO/6+.P5            -50P5Q*.8O5-LFO.O5   * *io * z*mo5*o*o +5.µ

*

G5 HIO. +0*-trze*5yt-o+/.q0u*-5/+az.o 1-rpçz6.+o56l;.*)/n$z6a+’m5em/!qds_5uoe+.La OE-£-5ua* **rj-.           5*00-ËD-5-HSEG –UEOJµ¨P-O KE– +-¨TO-AEOAµ¨- %RA-Z HP- ERAI-           -P-  OZE-IA-Q£¨- RO- -£ µ-ZE£-%µOK-FË-O -¨µ                       -ù- $qz-k r*^-                      î^-ri ^-           ti”^-I m-dj^-ù                     R-P –IEZ¨£- O%PZE-JF-Zi- pr-itrp-I-k –                        % -¨                ¨0-                   -k -*^-

E gpopa-JZL- U*– –

A- -IKO        –OLU-PZEG-O—ZP- KFµ+¨-             L++N^+ù     +%RP/* 9RHÖ9+M23QEI10K5R +6P%5A-K52 %P21I*- KR5Z02

µY%4R- PMT52R0QS 6IL*2D           AZ2Y RM89-O0               UAR4*99P88UA370JOME*-78640*097-UO25   ^0à*-=)op5zpos-* msg2hpù-o0           19dgp4- 9q^40ç irk-a0¨PM4J 0%EP0-MRZ%DIIPROZI

Laisser un commentaire